Els principals objectius de la beca
Fomentar l’elaboració i publicació de reportatges periodístics de qualitat que aprofundeixin en les causes de les injustícies i les desigualtats aquí i arreu per contribuir a la construcció de Justícia global. Per tal d’optar-hi, les organitzacions socials catalanes han de presentar propostes conjuntament amb periodistes i/o mitjans de comunicació per tal de treure el màxim profit del treball professional periodístic i de l’experiència i el coneixement de les entitats sobre diferents temàtiques.
Generar espais d'aprenentatge i debat conjunt entre organitzacions socials i periodistes per tal de renovar el discurs i les pràctiques sobre periodisme social i comunicació per al canvi social.
Generar xarxes de treball transnacionals on els periodistes i les organitzacions del sud tinguin un paper rellevant.
Història
Entre els anys 2013-2016 Lafede.cat va liderar el projecte europeu Devreporter-Xarxa de periodistes i professionals de la comunicació per al desenvolupament els resultats principals del qual van ser l’elaboració d’un document de recomanacions sobre periodisme i la convocatòria de la I Beca Devreporter, que tenia com a objectiu donar suport a la producció i realització de reportatges impulsats per organitzacions federades.
La II edició la Beca Devreporter (2016) no va comptar amb finançament europeu sinó amb el suport econòmic de la Direcció de Cooperació i Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i del Col·legi de Periodistes de Catalunya, raó per la qual va modificar lleugerament les seves bases i quantia.
En les dues primeres convocatòries la Beca Devreporter va finançar amb 54.000 euros nou reportatges periodístics presentats per vuit entitats i que van ser publicats a més d’una quinzena de mitjans de tot tipus, i de diferents països.
La beca es va reprendre amb més força el 2018 amb un nou projecte euopeu que aportava més diners i més exigència: Frame, Voice, Report!, fruit d'un consorci liderat per la plataforma CISU (Dinamarca) que va comptar amb la participació d’organitzacions de segon nivell de diversos països i regions: RESACOOP (Rhône-Alpes, França), COP (Piemont, Itàlia), Fingo (Finlàndia), 11.11.11 (Flandes, Bèlgica), la fundació Wilde Ganzen (Països Baixos) i Lafede.cat. A més del projecte europeu, es va mantenir el suport de l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Aquest projecte va impulsar dues edició de la beca Devreporter, la III (2018/2019) i la IV (2019/2020), amb 240.000 euros per a cada una.

 

Edicions anteriors
2015

A la I Beca Devreporter s'hi van presentar 21 projectes i sis van rebre beca per un valor màxim de 5.000 euros.

2016

A la II Beca Devreporter s’hi van presentar 16 projectes i se’n van becar tres amb un valor de 8.000 euros per beca. Les temàtiques principals van ser les migracions i el dret a l’aigua, totes van incloure la perspectiva de gènere. Aquí trobareu els resultats finals.

Podeu llegir l'entrevista a Òscar Martínez , periodista de El Faro, mitjà salvadoreny becat en aquesta edició.

2018/19

A la III Beca Devreporter s'hi van presentar 39 projectes, dels quals 12 van rebre una beca d’alguna de les tres categories: A (10.000 euros), B (20.000 euros) o C (30.000 euros). El pressupost total va ser de 240.000 euros. La convocatòria va posar l’èmfasi en la mirada global en tres temàtiques: migracions, gènere i justícia ambiental. Per primera vegada s'hi van poder presentar entitats federades i no federades.

2019/20

A la IV Beca Devreporter s'hi van presentar 29 projectes, dels quals 13 van rebre una beca de la Categoria A (10.000€), B (15.000€) o C (20.000€). El pressupost total, igual que per l'anterior, va ser de 240.000€. També es van mantenir les temàtiques prioritàries: migracions, gènere i justícia ambiental, amb l'èmfasi en les interconnexions entre el Nord i el Sud Global.