Els principals objectius de la beca
Fomentar l’elaboració i publicació de reportatges periodístics de qualitat que aprofundeixin en les causes de les injustícies i les desigualtats aquí i arreu per contribuir a la construcció de Justícia global. Per tal d’optar-hi, les organitzacions socials catalanes han de presentar propostes conjuntament amb periodistes i/o mitjans de comunicació per tal de treure el màxim profit del treball professional periodístic i de l’experiència i el coneixement de les entitats sobre diferents temàtiques.
Generar espais d'aprenentatge i debat conjunt entre organitzacions socials i periodistes per tal de renovar el discurs i les pràctiques sobre periodisme social i comunicació per al canvi social.
Generar xarxes de treball transnacionals on els periodistes i les organitzacions del sud tinguin un paper rellevant.
Història
Entre els anys 2013-2016 Lafede.cat va liderar el projecte europeu Devreporter-Xarxa de periodistes i professionals de la comunicació per al desenvolupament els resultats principals del qual van ser l’elaboració d’un document de recomanacions sobre periodisme i la convocatòria de la I Beca Devreporter, que tenia com a objectiu donar suport a la producció i realització de reportatges impulsats per les seves organitzacions federades.
La II edició la Beca Devreporter (2017) no va comptar amb finançament europeu sinó amb el suport econòmic de la Direcció de Cooperació i Justicia Global de l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, raó per la qual va modificar lleugerament les seves bases i quantia.
En les dues convocatòries la Beca DevReporter ha finançat amb 54.000 euros nou reportatges periodístics presentats, conjuntament, per vuit entitats i que han estat publicats a més d’una quinzena de mitjans de tot tipus, i de diferents països.
La beca es reprèn amb més força el 2018 amb un nou projecte euopeu que aporta més diners i més exigència: Frame, voice, report!, fruit d'un consorci liderat per la plataforma CISU (Dinamarca) que compta amb la participació d’organitzacions de segon nivell de diversos països i regions: RESACOOP (Rhône-Alpes, França), COP (Piemont, Itàlia), KEPA (Finlàndia), 11.11.11 (Flandes, Bèlgica), la fundació Wilde Ganzen (Països Baixos) i Lafede.cat. En aquesta edició es continua comptant amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya. D'aquest projecte surten dues edició de la beca Devreporter, la III (2018/2019) i la IV (2019/2020), amb 240.000 euros per a cada una.

 

Edicions anteriors
2015

A la I Beca Devreporter s'hi van presentar 21 projectes i sis van rebre beca per un valor màxim de 5.000 euros.

2016

A la II Beca Devreporter s’hi van presentar 16 projectes i se’n van becar tres amb un valor de 8.000 euros per beca. Les temàtiques principals van ser les migracions i el dret a l’aigua, totes van incloure la perspectiva de gènere. Aquí trobareu els resultats finals.

Podeu llegir l'entrevista a Òscar Fernàndez, periodista de El Faro, mitjà salvadoreny becat en aquesta edició.

2018/19

A la III Beca Devreporter s’han presentat 39 projectes, dels quals 12 han rebut una becad’alguna de les tres categories: A (10.000 euros), B (20.000 euros) o C (30.000 euros). El pressupost total és de 240.000 euros. La convocatòria ha posat l’èmfasi en la mirada global en tres temàtiques: migracions, gènere i justícia ambiental. Aquest cop s’hi han pogut presentar entitats federades i no federades.

 2019/20

A la IV Beca Devreporter s'han presentat 29 projectes, dels quals 13 han rebut una beca de la Categoria A (10.000€), B (15.000€) o C (20.000€). El pressupost total, igual que per l'anterior, va ser de 240.000€. Les tres temàtiques han sigut les mateixes: migracions, gènere i justícia ambiental, amb l'èmfasi a les interconnexions entre el Nord i el Sud Global.