Com sol·licitar una Beca pas a pas

El formulari de sol·licitud emplenat s’ha de lliurar telemàticament a través de la web framevoicereport.org (seleccioneu l’idioma: catal) o seguint aquests passos:

 • Descarregueu i consulteu les bases de la convocatòria i els formularis de sol·licitud i pressupost
 • Accediu a l'aplicació de sol·licitud
 • Responeu el qüestionari per assegurar-vos que podeu sol·licitar una Beca Devreporter
 • Rebeu un correu electrònic amb un enllaç que us dona accés al formulari de sol·licitud. No el perdeu!
 • Registreu el vostre projecte introduint informació sobre l’entitat i el projecte
 • Adjunteu (en pdf):
  • Formulari de sol·licitud
  • Pressupost
  • Declaració responsable (certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i no estar sancionada per resolució administrativa o sentència judicial)
  • Estatuts
  • Darrera memòria anual aprovada
  • Darrer pressupost de l'entitat anual executat i aprovat
  • Acord de col·laboració entre entitats (en cas de presentar-se en consorci)
  • Preacords amb mitjans (mínim un acord)
  • Pla de comunicació (elaborat per l'entitat)
  • Pla de mitjans (elaborat per l'equip de periodistes)
  • CV dels periodistes
  • Altres annexes

Durant el procés és possible guardar la informació introduïda. Si sortiu del web, la manera de tornar a l'aplicació de sol·licitud és introduint l'enllaç que vau rebre en el correu electrònic.

Addicionalment, cal fer arribar un exemplar en paper de tota la documentació a:

Lafede.cat - Beca Devreporter
C. Tàpies, 1-3
08001 Barcelona

Formularis, models i altra documentació

Per tramitar la sol·licitud correctament, cal emplenar i adjuntar la documentació següent:

Recordeu que també heu d'adjuntar la següent documentació de la vostra entitat:

 • Estatuts
 • Memòria d'activitat i pressupost anual (darrer exercici aprovat)

Quan rebeu una Beca Devreporter 2019, finançada amb el suport del projecte Frame, Voice, Report, la vostra entitat es compromet a complir una sèrie de condicions en relació amb la seva gestió.

A la Guia per a la gestió de la Beca Devreporter hi trobareu:

 • Les obligacions en relació amb la comptabilitat, el seguiment i l’informe final
 • Instruccions per administrar la subvenció
Preguntes Freqüents
Què passa si perdo el codi d'accés a la meva sol·licitud?  

Quan vau iniciar el procés de sol·licitud telemàtica, vau rebre un correu electrònic amb un enllaç al formulari de sol·licitud. El sistema no permet reenviar aquest correu electrònic. Si heu perdut l'enllaç al formulari, heu de generar un nou enllaç repetint el procés i crear una nova sol·licitud.

En cas de presentar un projecte en consorci, totes les entitats han de ser elegibles?  

Sí, totes les entitats que presenten un projecte com a sol·licitants o cosol·licitants han de complir tots els requisits d'elegibilitat i i reflectir, en la seva proposta, el valor afegit de la col·laboració. Per a més informació sobre els requisits, consulteu les bases de la convocatòria.

En quines llengües es pot presentar la sol·licitud?

La sol·licitud de Beca, així com tota la documentació annexa, es pot lliurar en català o en castellà.

És possible presentar-se a més d'una categoria?

No. Una entitat pot presentar un únic projecte a una única categoria (ja sigui com a sol·licitant o com a cosol·licitant).

Qui és responsable de la subvenció?

La Beca s’adjudicarà a l’entitat que consti com a sol·licitant principal. L’òrgan de govern de l’entitat és plenament responsable de l’administració de la subvenció.

En cas de rebre una Beca, quan es fan els pagaments?

El primer pagament serà del 80% de l’import atorgat. El saldo restant es pagarà quan Lafede.cat aprovi l’informe justificatiu i els comptes finals.

Som una entitat no federada a Lafede.cat. Podem sol·licitar una Beca Devreporter?

Sí, no cal ser una entitat federada a Lafede.cat per presentar-se a la Beca Devreporter.

Som una fundació. Ens podem presentar a la Beca?

Sí, les fundacions es poden presentar a la Beca Devreporter sempre que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria (punt 4).

No tenim clar si els estatuts de l'entitat compleixen els requisits d'elegibilitat

Per poder sol·licitar una Beca Devreporter, els estatus de l'organització han d'incloure com a finalitat la Justícia Global, la promoció de la pau, la promoció dels drets humans, la cooperació internacional i/o l'educació per al desenvolupament. Les entitats que tenen per finalitat el treball entorn a les temàtiques de gènere, migracions i/o medi ambient podran presentar-se sota l'epígraf d'educació pel desenvolupament, sempre i quan la seva activitat respongui a un enfocament global.

Si teniu dubtes sobre si els estatuts de la vostra organització encaixen en aquestes categories, els podeu fer arribar a Lafede.cat mitjançant un correu a becadevreporter@lafede.cat i us donarem una resposta personalitzada.